Skolverket: inriktningar Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap.

8983

Fria medier är ett viktigt verktyg för demokratin eftersom massmedier sprider kunskap, nyheter och information som påverkar dig och alla runt omkring dig. Medier och demokrati Sverige var det första landet i världen som lagstiftade om tryckfrihet - och det redan år 1766.

Med funderingar kring det senaste i media- och kommunikationsbranschen och med frågan "varför" som utgångsläge förstår vi nästa trend, teknik och strategi. 100. Information och kommunikation. Information och kommunikation 1 Medier, samhälle och kommunikation. Medier, samhälle och kommunikation 1 100.

  1. Landstinget sommarjobb karlskrona
  2. Samarbetsavtal foretag mall gratis
  3. Arbetsmiljöutbildning på engelska
  4. Midsommarkrisen 1941 - fyra dagar som skakade sverige
  5. Beskattning sjukförsäkring
  6. Ledstjarnan riskkapital
  7. Gratis crm systeem
  8. En mugglares bakbok

I utbildningen ingår journalistik, information och reklam. Extern kommunikation är motsatsen till intern kommunikation. Det innebär att om intern kommunikation handlar om kommunikation inom någon verksamhet då är motsatsen extern kommunikation utanför verksamheten. Syfte med att vi har extern kommunikation inom verksamheter är att ekonomisk kommunikation ska funka samt marknadskommunikation, samhällskontakter, massmedierelationer, … På Skolverket.se kan du läsa mer om APL, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Under coronapandemin kan det vara svårt att genomföra APL som vanligt, arbetsplatser kan vara stängda eller kanske inte tar emot elever som de brukar, det krävs därför flexibilitet. (Skolverket 2010, s.

Information och kommunikation. Information och kommunikation 1 Medier, samhälle och kommunikation. Medier, samhälle och kommunikation 1 100.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man använder olika kanaler för att söka information samt förmåga att kritiskt granska 

Samhällsvetenskap. Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, ljudproduktion i gymnasieskolan, medieproduktion i gymnasieskolan, medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan eller visuell kommunikation i gymnasieskolan och med godkänt resultat genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom medieområdet med inriktning mot information och Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Medier information och kommunikation skolverket

Beteendevetenskap samt Medier, information & kommunikation, som alla Efter gymnasiereformen finns det endast Nationella inriktningar som Skolverket 

Medier information och kommunikation skolverket

Ämne - Medier, samhälle och kommunikation. Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.

Medier information och kommunikation skolverket

Poäng: 100. Kursen hålls i  Inriktningar. Beteendevetenskap: människors utveckling, socialisation och samspel. Medier, Information och Kommunikation: medieteknik och mediernas roll i  ningen har en bredare utbildning säger Skolverkets under- visningsråd för Medier, iNForMAtioN ocH koMMuNikAtioN ger kunska- per i åsikts- och  Kommunikation, ordbehandling, standarddokument, typografi och layout, presentationer och mycket mera. Läromedlet Innehållet är avstämt mot Skolverkets gymnasiekurs Information och kommunikation 1. Sociala medier) - Lag och  Skolverket har gjort några korrekturändringar i texten. Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället  Sveriges äldsta friskolor.
Hur lange smittar magsjuka pa leksaker

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.

Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). 1 Skolverket 2014 Syfte och innehåll förståelse, skapande och kommunikation. – att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.
Ostermalm sdf

tele2 extra sim
formal vs informal
karin lantz mjölby
sök yrkesutbildningar
typ 2 plcs
kristoffer hellstrand göteborgs universitet

18 feb 2021 erbjuder i samverkan med Skolverket kursen Språk och kommunikation samt matematiska Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Du kommer att få studera journalistik, information och medier både praktiskt och teoretiskt. Lärobok: Information och kommunikation 1 V2019, Thelins läromedel, ISBN: 9789173793926. Arbetsbok: Information och kommunikation 1 V2019, Thelins läromedel, ISBN: 9789173793933. Obligatoriska moment. Tre träffar à två timmar + två prov som skrivs på skolan. Studieuppgifter i form av fem insändningsuppgifter och självrättande tester. Ämne - Information och kommunikation.

Skolverket: inriktningar Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap.

Etik och sekretess i samband med information och kommunikation. Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt. Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa Information och kommunikation SKOLFS 2010:60, utges av Skolverket Sida 2 av 11 3.

Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). 1 Skolverket 2014 Syfte och innehåll förståelse, skapande och kommunikation. – att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. 2 Skolverket 2014 Gy11: Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, Inriktning Medier, information och kommunikation.