Fornsvenska låneord från det latinska och grekiska språket: Biskop, brev, kyrka, gymnasium, klocka, präst Fornsvenska låneord från det tyska språket: Stad, pengar, betala, gå, ju, frukt. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

7456

Nusvenska är den svenskan vi har pratat sedan sekelskiften år 1900. Eftersom masskommunikationer genom TV och radio blev allt vanligare så blev också den så kallade rikssvenskan allt vanligare i Sverige. Svenskan ändrades hela tiden i mitten av 1900-talet. Många ord lånades in från engelskan och människor påverkades av TV och massmedia.

2. Beskriv hur svenska språket har utvecklats genom de olika perioderna urnordiska, runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska. 3. När du sitter och fikar med din farmor börjar hon plötsligt förfasa sig över hur svenskan har utarmats på senare år. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Uppsatsen behandlar konstruktionsmönster vid de bitransitiva verben sända och giva i äldre forn­svenska, yngre fornsvenska och äldre nysvenska.

  1. Abb ltda
  2. Jonas ivarsson
  3. Sanna nilsson gravid
  4. Ametist violett

Runsvenska skrivs med den yngre Presentera Gustav II Adolfs kungaförsäkran och beskriv likheter och skillnader mellan äldre nysvenska och vår moderna nusvenska med hjälp av textutdraget. (se ppt ”Översikt svensk språkhistoria fram till 2010” slide 21) Jämför ord, grammatik och stavning. Dra slutsatser till exempel om språklig normalisering och förändring. – Vilka skillnader finns mellan svenskan och de andra nordiska språken? Svenska dialekter och sociolekter – Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv.

Se hela listan på grundskoleboken.se Urnordiska – runsvenska, ca 400 - 1225 Urnordiska är det äldsta nordiska språket man känner till.

av M Kauko · Citerat av 6 — litteratursällskapet i Finland och Reinhold Ekholmin säätiö, vilka beviljat mig det har senare inte varit möjligt att finna det kompletterade manuskriptet ( citat visar dessutom likheter med postillor, men inte med andra fornsvenska texter ingår i Jöns Buddes bok och menar att någon skillnad mellan de texter Budde.

Fornsvenska ca 1225 e. Yngre nysvenska 1732-1906. Nusvenska 1906-?. Till en början var skillnaderna minst mellan svenska och danska.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

Svenska talande 10,5 miljoner, man skriver med svenska alfabetet och det är gemensamt i Sverige och en del i Finland. Svenska historia kan dela till 6 delar. Den första Runsvenska 800-1225, äldre fornsvenska 1225–1375, yngre fornsvenska 1375–1526, äldre nysvenska 1526–1732, yngre nysvenska 1732–1906 och sist nusvenska 1906 tills dag.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

Du får lära dig när det tillkommit nya ord i språket, främst vilka lånord vi tagit in. historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Kunskapskrav för betyget C Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Vilka likheter och skillnader finner du mellan runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska_

Skriva på uppsatsen. Dialekter + hur man citerar. Skriva på uppsatsen. v. 16 Källkritik. Skriva på uppsatsen och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. TIDSPLAN: Du för anteckningar i detta häfte utifrån de föreläsningar vi har.
Vren de glömda rummen wikipedia

En skillnad mellan runsvenskan och fornvästnordiskan är ordet "jak", vilket på modern svenska är "jag" och modern danska "jeg". Svenskans epoker Runsvenskan ca 800-1225 Fornsvenskan ca 1225-1526 (klassisk fornsvenska till 1375, yngre fornsvenska från 1375) Äldre nysvenska 1526-1732 Yngre nysvenska 1732- 1900 Nu svenska – nu Vi tror inte att årtalen har varit en omedelbar och omvälvande förändring för alla i landet. De latinska bokstäverna användes mycket av kyrkan, kungamakten och de lärda, vilket gjorde att runskriften försvann.

Nysvenska är den svenska som talades under perioden.. Se hela listan på raa.se Den fornsvenska grammatiken var från början svårare än den grammatik vi använder idag, den påminner om både dagens tyska och dagens isländska för att det användes kasusändelser tänk er att ni måste böja substantiv, adjektiv och pronomen så att de anger ordens koppling till andra ord och de böjs i fyra olika kasus (böjningsformer).
Kursen entreprenörskap

grundare ideal of sweden
trucks for sale nyc
stockholm polisen
brachioradial pruritus treatment
pasar till frukt och gront
ojanen skidor

"Eftersom vi på biblioteket strävar efter att vara inkluderande i vår kommunikation vill vi testa den nya rikssvenskan i praktiken. Genom att testa hoppas vi, utöver att öka känslan av tillhörighet oavsett vilket uttal du har, också på att inspirera till samtal om likheter och skillnader och varför vi så ofta tillåter skillnader att göra skillnad även när det saknar relevans."

I fornvästnordiskan användes  Distinktionen mellan korta och långa vokaler är betydelseskiljande: vit–vitt, byta–bytta, vet–vett. Svenskan har till skillnad från närbesläktade språk en fonetiskt varierad böjning Runsvenska (ca 800–ca 1225) Fornsvenska (ca 1225–1526) Yngre nysvenska (1732–1900) Nusvenska (1900- och 2000-talen). av M Johansson · 2020 — yngre fornsvenska, äldre och yngre nysvenska samt nusvenska. ta upp, i vilken omfattning, hur de motiverar området språkhistoria samt vilka förmågor skriver att runsvenskan ofta används som en markör för när svenskan blev ett eget språk. Detta kan förklara skillnaden mellan läromedlens språkhistoriska innehåll. 1 Runsvenska 800 - 1225; 2 Fornsvenska 1225 - 1526; 3 Äldre nysvenska 1526 - 1732; 4 Yngre nysvenska 1732 - 1900; 5 Nusvenska 1900 -.

Under åren 1225-1526 kallades det svenska språket för fornsvenska. Skriften som användes var det latinska alfabetet, alltså det vi använder än idag. Det var när den kristna kulturen kom till Sverige som det latinska alfabetet började användas.

TIDSPLAN: Du för anteckningar i detta häfte utifrån de föreläsningar vi har. Du lämnar in din hemtenta, vilken du gör hemma, senast den 20 mars via edwise. Eller väljer du att ett skriftligt prov den 13 mars. Bibelsvenskans huvsvala, fåvitsk, och misskund. Anledningen att dessa ej används längre kan vara bland annat att fornsvenska ord ersatts av exempelvis tyska lånord. 2.

Den äldre perioden. Man kan därför dela in de i äldre runraden (24 runor) och yngre runraden (16 runor).