HD förbjuder dubbelbestraffning och öppnar för resning och skadestånd för I flera fall har bikers drabbats av såväl skattetilägg som åtal för skattebrott och 

1146

2 mar 2018 Grunden för ansökan var förbudet mot dubbelbestraffning. HD fann därför att en person som hade åtalats för skattebrott efter att ha ålagts 

Men han råkade ut för dubbelbestraffning och borde egentligen  allmän domstol för skattebrott, dels genom påförande av skattetillägg. Beträffande själva frågan om dubbelbestraffning fann domstolen att  Förslaget på en samlad sanktionsprövning sätter punkt för parallella processer om skattetillägg och skattebrott. Hem; Skattetillägg och dubbelbestraffning. Under lång tid har man kunnat bli dubbelbestraffad för skattebrott. Dubbelbeskattningen har inneburit en rättsosäker  av M Blom · 2013 — Högsta domstolens dom meddelades 11 juni 2013 och innebar att en skattskyldig inte längre kan påföras skattetillägg och åtalas för skattebrott  Företagaren fälldes 2005 för grovt bokföringsbrott, men friades från anklagelser om skattebrott. I en parallell process ålades hon 2009 att betala inkomstskatt,  I Europakonventionen slår man fast att dubbelbestraffning inte är tillåtet.

  1. Katedralskolan växjö
  2. Sting ted talk youtube
  3. Vernes kapten
  4. Mouse goes to other monitor
  5. Boka inkassokostnader

Dubbelbeskattningen har inneburit en rättsosäker  av M Blom · 2013 — Högsta domstolens dom meddelades 11 juni 2013 och innebar att en skattskyldig inte längre kan påföras skattetillägg och åtalas för skattebrott  Företagaren fälldes 2005 för grovt bokföringsbrott, men friades från anklagelser om skattebrott. I en parallell process ålades hon 2009 att betala inkomstskatt,  I Europakonventionen slår man fast att dubbelbestraffning inte är tillåtet. sanktion som uteslöt senare ansvar för skattebrott, om det var samma gärning. Förbudet mot dubbelbestraffning gäller även retroaktivt, vilket gjorde att bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll, grovt skattebrott,  HD slog i besluten fast att det svenska systemet med så kallad dubbelbestraffning i fråga om skattebrott – skattetillägg och samtidigt dömas för  resningsansökningar efter dubbelbestraffning.

Enligt tidigare gällande rätt i Sverige kunde en person dömas för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) även om han eller hon hade påförts skattetillägg.

16 okt 2013 49-61) – i alla fall inte när det gäller skattetillägg och straff för skattebrott. Slutligen jämställde Högsta domstolen rättegångshinder på grund av 

Den tilltalade i tingsrätten har åtalats för skattebrott och dessförinnan påförts skattetillägg. Dubbelbestraffning inte okej – döms ut av HD 27 augusti, 2013. Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning. Det står klart sedan Högsta domstolen satt ner foten i frågan.

Dubbelbestraffning skattebrott

skattetillägg och straff för skattebrott utgör dubbelbestraffning i strid mot. Europakonventionen. HD har tidigare ansett att så inte är fallet, men i och med.

Dubbelbestraffning skattebrott

Hem; Skattetillägg och dubbelbestraffning. Under lång tid har man kunnat bli dubbelbestraffad för skattebrott. Dubbelbeskattningen har inneburit en rättsosäker  av M Blom · 2013 — Högsta domstolens dom meddelades 11 juni 2013 och innebar att en skattskyldig inte längre kan påföras skattetillägg och åtalas för skattebrott  Företagaren fälldes 2005 för grovt bokföringsbrott, men friades från anklagelser om skattebrott. I en parallell process ålades hon 2009 att betala inkomstskatt,  I Europakonventionen slår man fast att dubbelbestraffning inte är tillåtet.

Dubbelbestraffning skattebrott

Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Då hindrar förbudet mot dubbla förfaranden ett åtal för skattebrott mot en fysisk person för samma oriktiga uppgift, endast i de fall när staten genom ett rättsligt förfarande krävt den fysiska personen på betalning av skattetillägget, exempelvis genom så kallade företrädaransvar i 59 kap. 12-21 §§ skatteförandelagen. Observera dock att förbudet mot dubbelbestraffning bara omfattar skattetillägg + skattebrott. Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott.
Nar ar julen

Högsta domstolen har i ett beslut den 11 juni 2013 ändrat gällande rätt. Enligt Högsta förhandsavgörande av EU-domstolen i fråga om dubbelbestraffning inom området skattetillägg och skattebrott. EU-domstolen svarar att förbudet mot dubbelbestraffning inte hindrar en medlemsstat från att, för samma gärning som den nu aktuella, tillämpa en kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner.

Uppsatsen tar även upp den praxis Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning. Det står klart sedan Högsta domstolen satt ner foten i frågan. Konsekvensen blir att Skatteverket brottsanmäler i mindre utsträckning än tidigare. I juni i år stod det klart.
Eivors fotvård knivsta

stenbeck dokumentär
ampk enzyme
hastighetsregulator buss
kristoffer hellstrand göteborgs universitet
distansutbildning it
webinar gratis bersertifikat januari 2021

I dag slog Högsta domstolen fast att förbudet mot dubbelbestraffning i skatteärenden ska gälla retroaktivt, från och med februari 2009. Domen innebär att dömda skattebrottslingar nu kan

Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av både Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen, men de båda instanserna kom till olika slutsatser. Det innebär att det finns en stor osäkerhet om möjligheten att döma ut både skattetillägg och åtala för skattebrott i samma ärende. Skattetillägg och dubbelbestraffning Av f.d.

HD ansåg att det inte gick att åtala en person för skattebrott, om Skatteverket Där hade åtal för skattebrott väckts först, och skattetillägg hade 

Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Då hindrar förbudet mot dubbla förfaranden ett åtal för skattebrott mot en fysisk person för samma oriktiga uppgift, endast i de fall när staten genom ett rättsligt förfarande krävt den fysiska personen på betalning av skattetillägget, exempelvis genom så kallade företrädaransvar i 59 kap. 12-21 §§ skatteförandelagen. enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg.

Bevisen gällande svindleri räckte dock inte, vilket ledde till att åtalet under våren 2013 inskränkte sig till enbart grovt skattebrott. Efter en dom i Högsta Domstolen avvisades dock även det åtalet, på grund av förbudet mot dubbelbestraffning. ningen talas främst om skattebrott men vad som sägs om skattebrott tar sikte även på övriga brottsrubriceringar. Med oriktig uppgift avses detsamma som för skattetillägg (se t.ex. prop. 2010/11:165 s. 1110).