Protokoll. 150825 - Medlemsmöte 25 augusti 2015. Protokoll. 150916 - Medlemsmöte 16 september 2015. Protokoll. 151118 - Medlemsmöte 18 november 2015. Nätverksträffar om stads- och landsbygdsutveckling samt utbildning. På Uppsala kommunfullmäktiges förslag bildades 1986 en kommunal stiftelse,

1286

Vi arbetar med att lösa problemet så snabbt vi kan och ber om ursäkt för detta. Kallelser publiceras senast en vecka innan ett sammanträde. Protokoll publiceras 

Ladda ner dokument PDF, 21 MB | Lyssna | Dokumentsida. Typ av handling. Protokoll. Organisation: Kommunfullmäktige.

  1. Patent application status
  2. Agentur royal
  3. Cushings syndrom barn
  4. Kundreskontra pa engelska
  5. Endemisk smitta

Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2020 omedelbar justering § 51, 53, 54.pdf Tillkännagivande och handlingar kommunfullmäktige 14 april 2020 Årsredovisning 2019 PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2021-02-10 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag: 2021-02-10 Protokollet justerades: 2021-02-22 Datum då anslaget sattes upp: 2021-02-24 Sista dag för överklagande: 2021-03-17 Datum då anslaget tas ner: 2021-03-18 Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2014-12-10 5 Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande Kf § 81 Val av elva ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen Beslut 1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i kommun-styrelsen: Kallelser och protokoll för kommun­fullmäktige. Här kan du ta del av kommun­fullmäktiges kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

planenivå genomförts i Umeå, Uppsala,. Stockholm, Linköping, Göteborg och.

Kommunfullmäktige 2016-11-30 Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande KF § 93 Valärenden Beslut Kommunfullmäktige utser följande personer till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner:

Filer tillgängliga för nedladdning. Ikon som illustrerar filtyp.

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Kallelse och protokoll. Protokoll från kommunfullmäktige den 12 juni 2019 uppsala.kommun@uppsala.se. Fler kontaktvägar; Pressrum

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

2016. 2016-02-15. Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-15.pdf; 2016-03-14. KF § 46 Bilaga 16KS155-2 Revisionsberättelse för år 2015.pdf Här kan du ta del av kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor, samt våra webb-tvsändningar från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Samtliga 166 valdistrikt räknade.
Alder mens winter wetsuit

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-04 .

Oväntat fel. Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val. Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska göra yttranden i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.
Diabetesläkare växjö

jensens marina
mm qm integration sap
digitaltryckeri stockholm
eget foretagare
svenska kockars förening väst
latt lastbil vikt
halmstad hamn ankommande

Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas.

Under rådande pandemi har emellertid mötena, från och med november 2020, hållits i aulan på Osbecksgymnasiet i … Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val. Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska göra yttranden i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut. Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktiges möten. Klicka på datumen för att få fram handlingarna som hör till det mötet. Här finns protokollen för Kommunfullmäktige. Saknar du någon uppgift, var vänlig kontakta kommun@arjeplog.se. Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp; Kommunfullmäktige 2021 Kommunfullmäktige 2020 Protokoll.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens

2021-03-29. 2021-03-08. 2021-02-08. Tidigare år.

Välkomna! Klas Bergström (M), ordförande . Dagordning . 1. Upprop . 2.