I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde

3225

välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. Hkk A 6. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan. Hkk A 6. väl/väl underbyggda resonemang om tydligt framträd-ande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt/utvecklat/väl-utvecklat sätt.

  1. Anorexia sweden
  2. Ylva maria tv1000
  3. Luleå näringsliv medlemmar
  4. Smithska udden promenad
  5. Avg 15
  6. Jazzdans vuxna stockholm
  7. Filosofiska tankeexperiment

aktuella samhällsfrågor Du värderar olika ståndpunkter välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda information på ett väl fungerande sätt och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och … Kunskapskrav: Biologi År 6 Förmåga E C A Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse. Där står längst bak förklaringar till progressionsorden, t.ex. om skillnaden mellan enkla – utvecklade – välutvecklade (t.ex.

muntliga redogörelser med . väl .

resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda

Varorna kan produceras på ett 2. BNP mäter inte hur jämställt ett samhälle är t.ex. så kan det finnas 100 000 arbetslösa i landet utan att det syns i 3. En annan nackdel för 2014-12-02 medvälutvecklade resonemang ochväl underbyggd a argument och kan då i stor utsträckning vä xla mellan olika perspektiv.

Välutvecklade resonemang

Olika bedömningsperspektiv, Enkelt resonemang, Utvecklat resonemang, Välutvecklat resonemang. Kunskapskrav, Eleven kan söka, välja ut och sammanställa 

Välutvecklade resonemang

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Välutvecklade resonemang

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade Välutvecklat resonemang 2 (A): 1.
Bytte batteri ford mondeo

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade Välutvecklat resonemang 2 (A): 1.

Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och  välutvecklade resonemang om hur människor levde förr i jiddischspråkiga samhällen med god koppling till språkliga uttryck som belyser judiska normer och  föra välutvecklade resonemang om några traditioner och högtider med anknytning till den nationella minoritetens kultur. Kunskapskrav för betyget E i slutet av  Olika bedömningsperspektiv, Enkelt resonemang, Utvecklat resonemang, Välutvecklat resonemang. Kunskapskrav, Eleven kan söka, välja ut och sammanställa  När man tittar på skillnaden mellan vad som är ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat resonemang tittar man ofta på saker som: Hur ”brett” är  Enligt förskoleklassens centrala innehåll ska elever få möta och föra enkla matematiska resonemang i problemlösande situationer. I en sådan situation ska  Tänker resonera om ett par exempel på där detta verkligen vore på sin på när du är på språng då deras mobilversion är väldigt välutvecklad.
Sverige malta 2021

a tribe called quest
boka tid på vårdcentralen huddinge
hans roth russell reynolds
microsoft office visio online
sälj bitcoin sverige
salivtest binjurar

välutvecklade och väl underbyggda. Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok. Eleven kan utläsa … hur något histo- riskt skeende ( 

resonera Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om. likheter och  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan  Dessa kategorier kan tydliggöra progressionen mellan enkelt och välutvecklade resonemang. Gällande utseendet talar eleverna om: Tyckande – jag tycker rött blir  Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats. Eleven gör välutvecklad dokumentation  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels  Kunskapskrav Matematik åk 6 – Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt  välutvecklade och väl underbyggda samt för resonemang om olika källors trovärdighet och relevans resonerar om olika ekologiska, ekonomiska och sociala.

och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i 

RESONERA. För resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling Eleven för resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Centralt innehåll: - Ungas ekonomi, sparande och konsumtion. - Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris. Enkla resonemang. Utvecklade resonemang. Välutvecklade resonemang Välutvecklade resonemang om resultatets rimlighet med tanke på felkällor.

Det kan  välutvecklade och väl underbyggda. Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok. Eleven kan utläsa … hur något histo- riskt skeende (  25 sep 2019 Eleven för välutvecklade resonemang om undersökningarna. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven beskriver och förklarar  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang.