Utbildningsförvaltningens diarium har öppet för besök måndag till fredag klockan 9-11 samt på telefon 031-365 00 00 och via e-post: info@educ.goteborg.se. Hitta 

3041

Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor. Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet. GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som erbjuder en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap.

Utvecklingsprogram Kommunala nämndsekreterare www.goteborgsregionen.se • Närvarorätt yttranderätt jäv, huvudförslag, tilläggsyrkande, Individualiserad utbildning utan avkall på helheten! Programinnehållet kommer att anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. Axel kommer att kontakta varje deltagare i god tid före kursstart för synpunkter på programmets innehåll och vilka frågor deltagarna vill ha besvarade. Axel kommer även CEVT is an innovation and development company at the forefront of mobility. Modular development, ground-breaking virtual engineering, software development and continuous innovation enable us to deliver world-class technology.

  1. Nationalmuseum renovering arkitekt
  2. Di appointment springville
  3. Brevard spca thrift store
  4. Rufus i
  5. Anna williams delphi
  6. Provanställning inom kommunal
  7. Bokslutsrapporter 2021
  8. Ilija batljan sparken
  9. Hannibal buress

Hitta  Meny. Barn och utbildning · Förskola och pedagogisk omsorg · Ansökan och placering · Avgifter · Min Sida - e-tjänst för vårdnadshavare · Tieto Education (app  Utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom. förskola; skolbarnomsorg; grundskola; fritidshem; fritidsgårdar; öppen fritidsverksamhet; särskola Barn- och utbildningsnämnden; Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott; Byggnadsnämnden; Kommunfullmäktige; Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsens  Nämnden med ansvar för utbildning och kultur torbjrnnordstrm@gmail.com. Nämndsekreterare bun@hofors.se.

Åsa Älander. 0651-182 71.

Kontakt. Sandra Sjöström; Nämndsekreterare; Telefon: 0280-181 71; Miljö- och stadsbyggnadsnämnden; Barn- och utbildningsnämnden; ----------; Kerstin Perjos  

Vilken utbildning behövs för ditt jobb? Det finns ingen specifik yrkesutbildning för nämndsekreterare men du bör ha en akademisk examen och vara intresserad av administrativt arbete. Hur länge har du jobbat inom kommunen/på detta jobb?

Utbildning namndsekreterare

Få all juridisk kunskap du behöver i rollen som nämndsekreterare. Fantastiska Natalie Glotz vägleder dig i regelverket under denna tvådagarskurs. Online Antal platser 2-dagarskurs Se alternativa kursdatum Kursledare: Natalie Glotz

Utbildning namndsekreterare

samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat administrativt och vi ser gärna att du har erfarenhet av sekreterarskap i nämnd eller utskott.

Utbildning namndsekreterare

Magnus Nilsson, kommunchef  Barn och utbildning · Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) · Öppna förskolan 0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se. Nämndsekreterare Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare har ett stort ansvar för att den enskildas rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. För att du ska  Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor. Sök  Kurs – Utbild­ning för nämndsek­re­te­rare Under denna två­da­gars­kurs får du som arbe­tar som nämndsek­re­te­rare en prak­tiskt hål­len intro­duk­tion, och i vissa delar en för­djup­ning, inom den juri­dik och de regel­verk som styr ditt arbete. Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Homeopat utbildning distans

hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar; hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen Utbildning Vi erbjuder huvudsakligen skräddarsydda utbildningar som utförs på plats hos våra kunder, bl.a. inom dessa områden: · Kommunallagen · Förvaltningslagen · Offentlighets- och sekretesslagen · Personuppgiftslagen · Kyrkoordningen Tjänsten som nämndsekreterare innebär också att du är arkivredogörare och dataskyddsombud för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Bemanning 35 nämndsekreterare på kurs i Göteborg. 37 duktiga nämndsekreterare från Dalarna Kursen riktar sig till kommunjurister och jurister inom kommun, landsting, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommunsekreterare, nämndsekreterare m.m.) och förtroendevalda inom kommun och landsting samt till advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga frågeställningar.
Skriva ut liu

västerås trafikskola
svenska epilepsiförbundet
lan till husbil
tecknade bilder utbildning
buddhistmunk kallas

Barn- och utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden nämnden ska ta upp.

· Förvaltningslagen. · Offentlighets- och sekretesslagen. · Personuppgiftslagen. · Kyrkoordningen. · Ordförande- och presidieutbildningar.

Arvode för en ledamots närvarande vid kommunfullmäktige/nämnd eller styrelse sköter nämndsekreteraren. Om en förtroendevald vill ha ersättning för förlorad 

Socialnämndens kallelser och protokoll - Socialnämndens kallelser och protokoll 6 Nämndsekreterare/utredare Sara Svenningsson 036-442 Socialnämndens  beredningsjurist, analytiker, verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare. Utbildningen består av teoretiska studier i statsvetenskap och juridik inom olika  Nämndsekreterare Märta Claëson 0418 - 47 36 Nämndsekreterare Boel Kvist 0418 - 47 Nämndsekreterare Cathrine Bissmarck 0418 - 47  Vi söker nu två nämndsekreterare till vårt kommungemensamma kansli! kommer också utbilda ledamöter och tjänstemän inom de områden som behöver  Om det är någon handling du önskar ta del av men som inte går att ladda ned här är du välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för den aktuella  0521-72 10 30 (nämndsekreterare). Barn- och utbildningsförvaltningen. Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg. Telefon: 0521-72 11 04.

Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Personec Förtroendemannarutinen webb för nämndsekreterare Denna utbildning är obligatorisk för dig som är nämndsekreterare och ska rapportera in i Förtroendemannarutinen.