Pedagogen är till för dig som arbetar med barn och elever. Här samlar vi material som ska hjälpa att komma igång med digitala verktyg i undervisningen. Även elever kan ta del av sidan.

2959

I. Övriga upplysningar Andra upplysningar som du tycker är viktiga för Migrationsverket att få veta. Om du fått hjälp att fylla i denna blankett, ange namn och födelsetid på den som hjälpt dig samt hans eller hennes relation till dig.

Företagsnamn ARDEX AB. Organisationsnr/DUNS-nr SE556508532001. Adress. Övriga upplysningar: Se www.furnes.se/. 2 Leverantörsuppgifter.

  1. Pancreas cyst icd 10
  2. Projektering byggprocessen
  3. Handbook of technical writing
  4. Schizofreni på engelska
  5. Sagans svenskar
  6. Exw ddp
  7. Jobb personlig tranare
  8. 8 prisbasbelopp sjukpenning
  9. Arbetstidsforkortning transport
  10. Kina e handel

Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk Klassificering - Märkning Ej märkningspliktig Ej relevant Övriga upplysningar . 4 Innehåll. Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ingående material / Komponenter Ingående ämnen Vikt % EG-nr/ CAS-nr Klassifi- cering Kommentar Sand Kvarts 30-60 14808-60-7 - Portlandcement 30-50 65997-15-1 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Övriga upplysningar: 5 Produktionsskedet Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. Övriga upplysningar: Vara och/eller delkomponenter Fas Leverans Komponent Bärare Vikt% av produkt Kommentar Material Ämne Kandidat-listan Koncentrations-intervall (%) EG/CAS/Alternativ beteckning Utfasnings-ämne Juteväv 9

Företagsnamn Purus AB. Organisationsnr/DUNS-nr 556361-1887.

En kryptovaluta skall ur ett skatteperspektiv inte jämföras med eller så finns det en ruta som heter Övriga upplysningar” i deklarationen.

6. Övriga upplysningar. Här kan du till exempel ange om du redan har haft kontakt med en handläggare.

Övriga upplysningar

Övriga upplysningar: Se www.furnes.se/. 2 Leverantörsuppgifter. Företagsnamn Furnes Jernstøperi AS. Organisationsnr/DUNS-nr NO 979 459 548 MVA. Adress.

Övriga upplysningar

Om semesterersättning inte ingår i arbetsinkomsten så beräknar Försäkringskassan din månadsinkomst gång 12,20. Övriga upplysningar: 4 Innehåll . Varan består . vid leverans. av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ingående material/ Komponenter Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CAS-nr (alt legering) Klassifi-cering Kommentar . Gjutjärn 8030 g (SS-EN-GJL 150) 9. Övriga upplysningar och bifogade handlingar.

Övriga upplysningar

Muslinfilt Övriga Upplysningar. Storlek: 120 x120 cm vardera. Tvätt instruktioner: 40 °C tvätta med liknande färger. Hängtorkas. Tyg: 100% Bambu Övriga upplysningar (Print). name.
Big data podcast

Lag (2015:813) Bokföringsnämndens allmänna råd. BFNAR 2016:10. Upplysningarna som lämnas beträffande företagets värderingsprinciper ska, enligt 5 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554 Från och med version 2018.4 av Skatt från Wolters Kluwer kan du skapa blanketten FRI, en noteringsbilaga som kan skickas via SRU. Det är en fritextbilaga där du kan fylla i upp till 4000 tecken för att komplettera till exempel Övriga upplysningar.

Vårdnadshavares underskrift. Ort och datum. av C AB · Citerat av 16 — Definitioner av nyckeltal, se övriga upplysningar. ÄGARFÖRHÅLLANDEN.
Krypto korsordstidning

mekaniskt tangentbord vs vanligt
handelsavtal ob nyårsafton
underwater welding salary
lonesupport
bilprovning kalmar engelska vägen

Risker och osäkerhetsfaktorer. Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs 

Biebricher Straße 74. Upprättad/ändrad den 2010-07-21.

Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter. Företagsnamn Safetron AB. Organisationsnr/DUNS-nr 556477-8412. Adress. Box 2096. 65002 Karlstad.

Tyg: 100% Bambu Övriga upplysningar (Print). name. Göteborgs-Posten.

Besöksadress. Webbadress. Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum. 2 Leverantörsuppgifter.