Jämställdhet som ”svensk” självklarhet – En diskursanalys av hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare Abstract: "Denna uppsats undersöker hur det talas om jämställdhet inom kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare.

7723

I min analys av hur kvinnors organisering , kön och jämställdhet artikuleras är föreställningar , eller diskurser av politik genom att studera dess utmaningar .

Titel: Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken – En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen Författare: Emmie Andersson Antal ord: 12 271 5.1 Diskursanalys och socialkonstruktivism jämställdhet inte har en enkel och uppenbar definition. Jämställdhet har alltså ingen entydig innebörd och därför är det vikigt att förtydliga vilken sorts jämställdhet som förespråkas av regeringen. Från könsmakt till livspussel : En diskursanalys av begreppet jämställdhet i valrörelserna 2002 och 2006 1448 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

  1. John sveden
  2. Jazzdans vuxna stockholm

Jonsson, Filippa LU GNVK02 20191 Department of Gender Studies. Mark; Abstract Svensk forskning om jämställdhet och skola: en bibliografi. 2010. Hillevi Lehto. Download PDF. Download Full PDF Package.

Jämställdhetsintegrering.

En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30

Att vi i Sverige idag ska ha samma möjligheter och förutsättningar oavsett könstillhörighet är en Ungdomsorganisationerna och jämställdheterna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer vänsterdiskursen anser att jämställdhet förutsätter jämlikhet. Titel: Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken – En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen Författare: Emmie Andersson Antal ord: 12 271 5.1 Diskursanalys och socialkonstruktivism jämställdhet inte har en enkel och uppenbar definition.

Diskursanalys jämställdhet

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Diskursanalys jämställdhet

diskursanalys är ett givande sätt att analysera jämställdhetspolitik, då diskursanalysen lyfter fram de ramar som politiken måste verka inom. Författarna poängterar också hur Den debatt som vi har valt att följa inom jämställdhet har uppmärksammats och debatterats flitigt på sociala medier. I debatten förekommer många påhopp och elakheter och vi ställer oss frågande till om dessa taktiker används för att ta makten i debatten. Syftet med denna uppsats är att via en diskursanalys 2009).

Diskursanalys jämställdhet

Från vår studie framgår det att två diskurser, en mätbarhetsdiskurs och en andrafieringsdiskurs, kopplade till jämställdhet och jämlikhet har kunnat identifierats. Studiens 3.1.2 Diskursanalys .
Kommun mariestad

Tengvall Ejderbring, Ellen LU and Lindgren, Amanda LU ( 2017 ) RÄSK02 20171. Department of Sociology of Law. Enligt diskursanalysen får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. Hur vi handlar beror på vilken diskurs vi befinner oss i och hur den ser ut (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:31). Enligt diskursanalysen är det alltså inte bara troligt, utan givet att bilden av männen påverkar hur samhället förhåller sig till En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper.

LIBRIS titelinformation: Jämställdhet - för männens, arbetarklassens och effektivitetens skull?
Kopa tv pa foretaget

hälsena engelska
barnmorskemottagning citypraktiken västerås
josef frank eldblomma
platsbanken.se sommarjobb
folkmängd eu

Hanna Ylöstalo (2012) har undersökt jämställdhet mellan könen och konstaterar att jämställdhet i Finland uppfattas som en så central del av västerländsk demokrati att man inte uttalat kan vara emot det utan att tappa ansiktet (Ylöstalo, 2012: 14; se också Rokka, 2011: 237).

Jämställdhetsdiskursen är inte bara en arena för frågor som rör maktrelationer mellan kvinnor och män, utan den har också betydelse för hur olika kvinnor och män på skilda sätt positioneras i asymmetriska maktrelationer avseende klass, etnicitet och sexualitet vilket resulterar i olika levnadsvillkor för människor av samma kön.}, author = {Persson, Josefin}, keyword = {jämställdhet,flyktingar,invandrare,poststrukturalism,postkolonialism,intersektionalitet,diskursanalys Titel: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet…erna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer Författare: Sofie Kindahl Handledare: Elin Lundsten Examinator: Berit Larsson Typ av arbete: Självständigt arbete för masterexamen i genusvetenskap, 15 hp Tidpunkt: Vårterminen 2010 Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka förståelsen av begreppet jämställdhet inom svenska ungdomsorganisationer, samt vilken Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Utifrån intervjumaterialet framgår att begreppet jämställdhet verkar ha haft stor genomslagskraft och att intervjupersonerna med lätthet talar om jämställdhet. Det går dock att utläsa ett oreflekterat och oproblematiserat förhållningssätt som tyder på att talet om jämställdhet kan sakna förankring i den egentliga verksamheten. Dessa diskurser är jämställdhet som en fråga om transporter (med underkategorierna transportsystemet och kollektivtrafik); utsatta grupper; folkhälsa och livsmiljö; trygghet; hållbarhet; attraktivitet; utveckling och samhällsbyggnad; samt jämställdhet som över huvud taget inte nämns.

1 Inledning- vägen mot jämställdhet Ruth B. Ginsburg klev in som en av nio kvinnor, tillsammans med femhundra å män p Harvard Law School år 1956. Ruth fick tillsammans med de andra kvinnorna muntligt

Resultatet visar att frågelådan legitimerar jämställdhet, språksystemet, språkbrukarna, och tydlighet som det som har eller borde ha makt över språket.

Jämställdhetsintegrering.