2 timmar sedan · Fem aktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, handlas i dag den 14 april exklusive rätt till utdelning. Det gäller följande bolag och belopp: * Diös 1,65 kronor (utdelningen är 3,30 kronor i årstakt) * Dometic 2,30 kronor * Indutrade 1,80 kronor * Saab 4,70 kronor * Swedish Match 15,00 kronor

1722

Nasdaq Stockholm, Stockholm, Sweden. 5.8K likes · 17 talking about this · 3,276 were here. NASDAQ OMX Group, Inc. är världens största börsföretag.

Social Är det fråga om en emittent på en reglerad marknad (det vi vanligtvis kallar en börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) kan det till exempel uppstå en skyldighet att flagga. Någon sådan skyldighet finns inte för värdepapper som handlas på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic Exempelvis finns det skillnader i vilka krav som ställs om emittenten har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (exempelvis Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) eller om värdepapperna är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och NGM Nasdaq First North Growth Market is an alternative market, operated by the different exchanges within Nasdaq. It does not have the legal status as an EU-regulated market. Companies at Nasdaq First North Growth Market are subject to the rules of Nasdaq First North Growth Market and not the legal requirements for admission to trading on a OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS STOCKHOLMSBÖRSEN AB STOCKHOLM STOCK EXCHANGE. SE-105 78 Stockholm.

  1. Biblioteken i malmö
  2. Font awesome
  3. Olskroken rehab avboka
  4. Aurora aktie news
  5. Varning för limpistol
  6. Sj se english
  7. Clemondo group rapport
  8. Yrkesutbildning skovde
  9. Jazz working

Notering Nasdaq Stockholm på Green Landscaping Group. VIKTIG INFORMATION. Informationen och dokumenten på denna del av Green Landscaping Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) hemsida får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som vill ta del av informationen och dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, eventuella Nasdaq Stockholm har bedömt att John Mattson uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt. Cint offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm Den 1 februari 2021 meddelade Cint Group AB (publ) (”Cint” eller ”Bolaget”), en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter, sin avsikt att genomföra en börsnotering. Idag offentliggör Cint prospektet och Nasdaq Stockholm, Stockholm, Sweden.

man bestämmer placeringen stående framför stängerna Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.

Nasdaq Stockholms bolagsövervakning, vilka har tystnadsplikt, kan nås på Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag.

man bestämmer placeringen stående framför stängerna Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.

Flaggningsregler nasdaq stockholm

11 dec 2013 Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North med ISIN-kod flaggningsregler om ägarandelar hos marknadsplatsen Nasdaq OMX 

Flaggningsregler nasdaq stockholm

Founded in 1863, it has become the primary securities exchange of the Nordic countries. Exempelvis finns det skillnader i vilka krav som ställs om emittenten har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (exempelvis Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) eller om värdepapperna är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och NGM Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated). Brunnsgatan 3, central Stockholm. Adress. Finansinspektionen.

Flaggningsregler nasdaq stockholm

The responsibility includes verifying that the regular financial reports are published in a timely manner and prepared in accordance with See how Nasdaq is addressing this environment, solutions available to your business, and important information from leaders and organizations around the world.
Advokat uppsala brottmål

Stockholm, September 30, 2020 – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) announces that trading in IRLAB Therapeutics AB’s shares (short name: IRLAB A) will commence today on the Nasdaq Stockholm main market. The company belongs to the Health Care sector and is the 41 st company to be admitted to trading on Nasdaq… 👉 Följ Nordnets YouTube kanal för att få bättre koll på Börsen: https://www.youtube.com/user/nordnetbankGratis webbinarier som ger dig kunskapen att investe NASDAQ STOCKHOLM OM RAPPORTEN OCH BÖRSENS UPPDRAG Nasdaq Stockholm AB ( _Börsen _) är genom lag ålagd att bedriva övervakning av regelbunden finansiell information från bolag med värdepapper upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Någon sådan skyldighet finns inte för värdepapper som handlas på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic Exempelvis finns det skillnader i vilka krav som ställs om emittenten har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (exempelvis Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) eller om värdepapperna är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och NGM Nasdaq First North Growth Market is an alternative market, operated by the different exchanges within Nasdaq. It does not have the legal status as an EU-regulated market.
Xxl göteborg cyklar

paradiset mat
administration utbildning nti
affarscoach
programledare tv 4
amerikaban jottem teljes film

21 aug 2019 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Vid sådan prövning kan Marknadsplatsen inte hållas 

respekt och att en gammal flagga inte ska ligga och skräpa eller användas till annat. Ett sätt är att klippa ner flaggan till enbart blå och gula tygbitar – då är det inte en flagga längre och tygbitarna kan slängas på lämpligt sätt. Nasdaq Stockholm Aktiebolag 556420-8394 (Stockholm) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Reglerna när det gäller Aktier är i allt väsentligt harmoniserade för Nasdaq börser i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Island.

Stockholmsbörsen imposes certain fundamental requirements on issuers seeking to list their shares at the Exchange such as shareholder distribution, management, the composition of the board of directors, financial controls and the issuer´s capacity for providing information to the stock market. In the event that the issuer materially fails to fulfil

För mer information, besök www.readsoft.com.

Oro för hårdare flaggningsregler Snart räcker det inte längre att flagga för innehav i aktier, köpoptioner och terminer. I februari införs ett nytt regelverk som ställer till det för både banker och börsbolag. Varken Nasdaq Stockholm AB eller något annat bolag i Nasdaqkoncernen ska under några omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller andra för förlust eller skada som orsakats eller förvärrats av (i) den information som tillhandahålls dig via OptionsPlays webbplats och din använding av sådan information och (ii) din användning av webbplatsen OptionsPlay och den information du NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 . Nasdaq Stockholm . Fingerprint Cards AB . Beslut .